Logo
Om Briskeby Osteopati
Vi er en osteopatiklinikk som ligger på Majortuen i Oslo, hvor vi deler lokaler med Studio Day. Vi har et godt kontaktnettverk og samarbeider tett både med leger og treningssentre i nærmiljøet.
Hva er osteopati?

I 120 års tjeneste for å hjelpe kroppen til å hele seg selv

Osteopati som fag ble grunnlagt av Dr. Andrew Taylor Still i Kirksville, Missouri USA i 1892, og er en behandlingsform som øker kroppens evne til å lege seg selv gjennom manuell behandling av hele kroppen. Behandlingen virker både ved akutte og ved mer kroniske smertetilstander, samtidig som den gir en rehabiliterende og forebyggende effekt.

Hva gjør Osteopaten?
En osteopatisk undersøkelse innebærer en gjennomgang av pasientens sykehistorie, holdningsanalyse, bevegelighetstesting og palpasjon (kjenner på kvaliteten i vevet). På denne måten finner osteopaten sammenheng mellom dysfunksjoner og symptomer. Osteopaten har hendene som sitt viktigste behandlingsverktøy, og bruker teknikker som mobilisering, avspenning, korrigering av ledd eller tøyninger for å oppnå optimalt resultat. Behandlingen er trygg og skånsom, og ved mistanke om alvorlig sykdom henvises pasienten til lege.

Hvorfor velge osteopati?
Behandlingsformen virker fordi osteopaten vurderer hele kroppen for å finne årsaken til en smertetilstand. Ofte vil man finne denne et annet sted enn hvor smerten faktisk er, og følgelig ønsker en å behandle årsaken for å dempe symptomene og å få kroppen tilbake i balanse. Osteopaten tar seg god tid til pasienten, har høy medisinsk kompetanse og samarbeider tett med lege og annet helsepersonell når det er nødvendig.