Logo
Om Briskeby Osteopati
Vi er en osteopatiklinikk som ligger på Majortuen i Oslo, hvor vi deler lokaler med Studio Day. Vi har et godt kontaktnettverk og samarbeider tett både med leger og treningssentre i nærmiljøet.
Achillestendinose

Achillestendinose og osteopati;
En case studie

Akillestendinose, eller akillessenebetennelse, er en ganske vanlig tilstand hvor det oppstår smerte i hel-senen. Denne tilstanden er godt dokumentert og beskrevet gjentatte ganger i flere medier, og har du ikke hatt dette problemet selv kjenner du sikkert en som har- eller har hatt det.

Denne artikkelen vil ikke gå i dybden på selve tilstanden, men kort drøfte fordelene med å kombinere et standard rehabiliteringsregime med osteopatisk behandling. Artikkelen er dels basert på en «Case report» gjort på Victoria University, Melbourne, Australia, hvor de testet standard rehabilitering kombinert med osteopatisk behandling på en profesjonell volleyballspiller (se link 3 nederst på siden).

I linkene under finner du: 1. en god beskrivelse av akillestendinose, og 2. et treningsregime utformet av toppidrettssenteret olympiatoppen:

1. Fysionett: Akillestendinose

2. Olympiatoppen: Rehabilitering ved achillestendinose [PDF 540Kb]

Akillessenen

Osteopatisk tilnærming
Følger man en godt utarbeidet rehabiliterings-/treningsprogram (som beskrevet i link 2) vil man ofte se gode resultater etter noen uker, og det er gode utsikter for retur til full aktivitet uten smerter. Likevel hender det at et slikt regime ikke gir ønskede resultater, og man må vurdere andre løsninger. Én løsning kan være operasjon, og en annen løsning kan være individuelt tilpasset osteopatisk behandling i kombinasjon med trening.

Først og fremst må man identifisere årsaken til problemet; hvilket kan ligge andre steder enn der smerten oppstår. For eksempel en gammel hofte-, kne-, legg- eller ankelskade kan være bakenforliggende årsak til at senebetennelsen oppstod, og en suksessfull rehabilitering avhenger av at man identifiserer denne/disse og adresserer behandlingen deretter. Med andre ord ligger sjeldent problemet i akillessena alene.

En annen faktor er at man sjeldent ser at problemet oppstår på begge sider samtidig, noe man kanskje kan relatere til en spesifikk aktivitet/idrett hos den rammede hvor ett ben belastes mer enn det andre; som for eksempel satsfot i en idrett (volleyball, håndball, fotball, flere friidrettsgrener etc).

En tredje faktor som alltid er tilstede er vår anatomiske identitet. Her må man blant annet vurdere bevegelighet og anatomisk stilling på hofter, knær, ankler og fot, og faktisk er det sjeldent at vår venstre side er helt lik vår høyre side. Dette kan bety at høyre akilles kan være mer utsatt enn venstre - eller vice versa. En vanlig fysisk karakter hvor en ser individuelle forskjeller er i den longitudinale fotbuen; hvor én kan ha en meget høy bue mens den andre er plattfot.

En historikk og en grundig fysisk analyse er derfor meget viktig for å kunne danne seg et bilde av tilstandens bakenforliggende utfordringer. Resultatet av disse bestemmer også den individuelle osteopatiske behandlingen, og således er vurderingsevnen og erfaringen til terapeuten avgjørende.

I case studie det her refseres til har osteopaten benyttet seg av teknikker som mobilisering og manipulasjon av affiserte ankelledd (for økt bevegelighet), bløtvevsteknikker som avspenner- og strekker vevet i legg, akilles og fot (primært for å redusere smerte, men også for å øke bevegeligheten). Årsaken til at disse teknikkene ble valgt var at akillesproblemet startet først etter at utøveren (som beskrives i studiet) hadde et kraftig overtråkk på samme side som akillesproblemet. Altså antok man at akillestendinosen oppsto som en direkte følge av overtråkket, og man adresserte behandlingen til nettopp den problemstillingen.

Behandling av akilles
3. Researchgate: Combined osteopathy and exercise management of Achilles tendinopathy in an athlete: a case report [PDF 154Kb]
Artikler

Osteopatiens historie
Osteopatien ble grunnlagt av den amerikanske legen Andrew Taylor Still (1828 - 1917) mot slutten av 18-hundretallet. Frem til da hadde medisinen i Amerika beholdt mye av sitt middelalderske preg; utdannelsen var dårlig organisert, og det hersket liten kontroll over hva og hvilke metoder som pasienter ble utsatt for.
Gå til »

Problemer med knærne?
Etter å ha behandlet kampsportutøvere i noen år, ser vi at noen typiske problem går igjen og særlig kneskader er blant de hyppigste skadene. Vi presenterer derfor en miniguide for deg som trener kampsport.
Gå til »

Idrett og osteopati
Osteopati og osteopater har etterhvert blitt mer og mer synlig i media, og det er ikke uten grunn. Flere eliteserielag i både fotball og håndball benytter seg av osteopat, og innen sykkelmiljøet er det ikke uvanlig at osteopater er med i det medisinske teamet rundt lagene - slik vi for eksempel ser i Tour de France.
Gå til »

Forskning og osteopati
De senere år har forskning på osteopati fått stadig bedre kvalitet hva angår metode og statistikk. Vi presenterer noen utvalgte studier hvor osteopatisk behandling kan ha en positiv effekt på lidelser som nakke-, korsrygg- og muskelsmerter.
Gå til »